Photo d’Annie Spratt a Unsplash

Homenatge al meu pare, amant de la cultura catalana, mort de coronavirus

El meu pare va pertànyer a la generació que dugué la democràcia a Espanya. Morí tot confiant en aquells que insistentment escamparen la idea que el coronavirus no era sinó una grip normal. Mentre la crisi humanitària i econòmica…

CEO, Senior Global Affairs Advisor, Author | Fmr Envoy of the Catalan Gov to Austria & Central Europe | Vienna · Geneva · Madrid · Barcelona | adamcasals.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.