La Generalitat ignorà el seu propi Pla de mesures de prevenció de pandèmies

La Consellera de Salut tingué 22 llargs mesos per implementar les recomanacions del Pla interdepartamental i intersectorial de Salut pública de 2017. Ja hi ha gairebé 11.000 morts per coronavirus a Catalunya, que se situa en el grup capdavanter en mortalitat per habitant a tot el món occidental.

CEO, Senior Global Affairs Advisor, Author | Fmr Envoy of the Catalan Gov to Austria & Central Europe | Vienna · Geneva · Madrid · Barcelona | adamcasals.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.