Llàgrimes de cocodril

Mentre la Generalitat fracassa en el seu pla per controlar la pandèmia, la consellera es deixa fotografiar en un entorn íntim. És sexista indignar-se per les fotos d’Alba Vergés, responsable de Salut incapaç de demanar disculpes pels seus greus errors de gestió?

La Consellera, abatuda. Foto de Marc Puig Pérez / Esquerra, publicada a Twitter.

Davant del fracàs de la seva gestió, els models exitosos de lideratge femení per fer front a la crisi queden lluny de la manca d’empatia de la Consellera.

Un amic pilot d’aerolínies em va explicar què és el més important a la seva professió: “Més enllà d’enlairar-se i aterrar, la majoria de processos en un avió estan automatitzats. Però malgrat tot, la o el capità i el seu copilot són crucials. Si fan bé la seva feina poden salvar vides. “Ens paguen perquè ho supervisem tot i sapiguem reaccionar si les coses van malament”. Una lògica semblant és aplicable als responsables polítics. Mentre tot va bé, alguns es dediquen a jocs de tuits i declaracions, confiats en el bon funcionament, en mode automàtic, de les administracions. Establertes les directrius i els apropiats mecanismes de supervisió, funcionaris i servidors públics són els encarregats del dia a dia de l’acció de govern. Ja fa dècades que ho parodià de forma exquisida la sèrie “Sí, Ministre” de la BBC, que es podia veure en una jove TV3. Per contra, cal visió i talent polític per exercir un lideratge responsable, que permeti el disseny dels grans plans, la presa de decisions estratègiques i de pes, la ràpida reacció davant les greus crisis i emergències, quan els errors posen en risc als ciutadans. No eximeixen els plors al pilot que, per negligència, va perdre part del passatge. Hi era per aconseguir que tothom arribés sa i estalvi a bon port. Més endavant, ja hi haurà temps per escriure pel·lícules.

“Líders femenines lloades per la seva resposta davant del covid-19”. CNN, emissió en directe del 19 d’Abril.
Twitter envelleix malament.
Visiteu el Johns Hopkins Coronavirus Resource Center per a més informació sobre les xifres oficials de morts per covid-19 a Espanya, així com respecte al rànquing internacional de taxa de mortalitat per habitant. El Diari ARA manté un comptador propi per a Catalunya i Espanya, que inclou les xifres de la Generalitat.

CEO, Senior Global Affairs Advisor, Author | Fmr Envoy of the Catalan Gov to Austria & Central Europe | Vienna · Geneva · Montreal · Barcelona | adamcasals.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store