Llàgrimes de cocodril

Mentre la Generalitat fracassa en el seu pla per controlar la pandèmia, la consellera es deixa fotografiar en un entorn íntim. És sexista indignar-se per les fotos d’Alba Vergés, responsable de Salut incapaç de demanar disculpes pels seus greus errors de gestió?

La Consellera, abatuda. Foto de Marc Puig Pérez / Esquerra, publicada a Twitter.

CEO, Senior Global Affairs Advisor, Author | Fmr Envoy of the Catalan Gov to Austria & Central Europe | Vienna · Geneva · Madrid · Barcelona | adamcasals.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.